19 มิ.ย 63 ที่ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ดร.น.พปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา บุคลากรทางการแพทย์ และสื่อมวลชนทั้ง 7 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง

 

ด้าน ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยปัจจัยสำคัญเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และการปฎิบัติตัวของประชาชน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารจึงมีความสำคญอย่างมาก ที่จะช่วยเผยแพร่ที่ถูกต้อวและปฎิบัติตามเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ทั้งนี้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 มาตรการการป้องกันโรคในประเทศ แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วย โควิด-19 ความก้าวหน้าวัคซีนป้องกัน และ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคและภัยสุขภาพ

นอกจากนี้ จึงขอย่ำมาตรการ การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่าง 1-2 เมตร ได้ฝากเครือข่ายสื่อสารมวลชนประชาชนทางช่องต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และปฏิบัติตามเพื่อลดเสี่ยง ลดโรคต่อไป
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422