หาดใหญ่ – แพทย์ ม.อ.ถ่ายทอดความรู้การรักษาผ่านสายสวนหัวใจ สู่จีน-เวียดนาม พัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจในระดับนานาชาติ

9 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดสดการเผยแพร่สัญญาณภาพผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำหัตถการไปยังงานประชุมวิชาการ The 8th Vietnam Congress of Congenital Heart Disease Complications in Intervention of Congenital Heart Disease from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน

ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก ประธานโครงการและวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ กล่าวกว่า ปัจจุบันการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้มีการพัฒนาการรักษาไปมาก โรคหลายอย่างสามารถให้การรักษาผ่านสายสวนหัวใจได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก หลีกเลี่ยงการใช้ cardiopulmonary bypass ช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีแผลผ่าตัดและช่วยย่นระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล

งานประชุมวิชาการเกี่ยวกับการรักษาผ่านสายสวนหัวใจ นอกเหนือจากบทเรียนภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งวิธีคิด หลักการตัดสินใจในการเลือกอุปกรณ์ เทคนิคต่าง ๆ ในการหลีกเลี่ยงและแก้ไขปัญหา

ดังนั้นการถ่ายทอดสดการทำหัตถการเข้าที่ประชุม จะเป็นวิธีที่ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและได้รับประโยชน์สูงสุดจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่าน ซึ่งการรักษาผ่านสายสวนหัวใจครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำหัตถการไปยังงานประชุมวิชาการ The 8th Vietnam Congress of Congenital Heart Disease Complications in Intervention of Congenital Heart Disease from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 9-11 มกราคม 2562 และ Congenital and Structural Intervention Asia Pacific 2019 ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวทำให้แพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันสู่ระดับนานาชาติต่อไป