คัดเลือกข้าราชการดีเด่น

บ่ายวันนี้ (9 มกราคม 2562) ที่สำนักงานสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีสงขลา” สาขาข้าราชการดีเด่น มีท่านสามารถ วราดิศัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทำหน้าที่ประธานฯ โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่เลขานุการฯ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมพิจารณา และได้บุคคลที่ท่านท่านมีความเห็นสอดคล้องกัน เพราะมีประวัติการทำงานในหน้าที่ที่ดี อีกทั้งมีผลงานและบทบาทในสังคมภาพกว้าง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา จะจัดพิธีรับโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2561 ใน “วันสงขลา” 10 มีนาคม 2561 โดยจะมีการรับมอบเสื้อจากนายบัญญัติ จันทร์เสนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา ในวันที้ 2 กุมภาพันธ์ 2562

การเชิดชูเกียรติ “คนศรีสงขลา” จัดโดยจังหวัดสงขลา ร่วมกับ 15 ภาคี บริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยทำการคัดเลือกสรรหาผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมือง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งเป็นการยกตัวอย่างคนดีศรีสงขลาให้เป็นแบบอย่างให้กับทุกภาคส่วน เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและชาวสงขลา