ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายปราโมทย์ รักจันทร์ ผู้แทนนายจ้างของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พร้อมผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจำนวน 4 คน ยื่นหนังสือถึงนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราการจังหวัดพัทลุง

เรื่องผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา “ เราไม่ทิ้งกัน” และเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการของรัฐบาล ที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโรคโควิด จำนวน 5000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงขอเรียกร้องเงินช่วยเหลือดังกล่าว ให้ได้รับเงินเยี่ยวยา“ เราไม่ทิ้งกัน” เหมือนกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ


เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผลกระทบต่อพนักงานและลูกจ้างจำนวนมาก ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการ ว่างงาน ตกงาน ขาดรายได้ รายได้ลดลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อน มีการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน และเงินเยียวยาเกษตรกร


นายปราโมทย์ รักจันทร์ ผู้แทนนายจ้างของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงได้รับความเดือดร้อนจำนวน 18,000 คนไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เช่นกัน ขณะที่นายจ้างและลูกจ้างทราบดีว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 นั้นได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคม ในกรณี ว่างงาน เลิกจ้าง “แต่เงินดังกล่าวเป็นเงินสะสมของผู้ประกันตนและนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือนไม่ใช่เงินเยียวยาจากรัฐบาล” โดยเรียกร้องให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สมควรนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาผู้ได้รับสิทธิเงินเยี่ยวยาจากรัฐบาล ซึ่งให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และความเสมอภาคเหมือนกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ได้รับเงินเยี่ยวยา 5000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน และให้รัฐบาลทบทวนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วน

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย นักข่าวพัทลุง