วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ชาวบ้าน ที่บ้านคอกช้าง ม. 5 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้นำผู้สื่อข่าวไปดูถนนภายในซอยตาชม ที่มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับหมู่บ้านคอกช้างในพื้นที่หมู่ 5 จนถึง พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านควนพี่เท่ง และถนนในซอยจันทร์น้อย 2 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านคอกช้างกับบ้านทุ่งคมบาง ซึ่งถนนทั้ง 2 สายมีสภาพเป็นดินลูกรัง

ซึ่งก่อนหน้าที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปมีฝนตกลงมา เนื่องจากเริ่มเข้าฤดูฝน ทำให้สภาพพื้นถนนลื่นเป็นโคลน และเป็นหลุมเป็นบ่อ ชและหากช่วงฤดูแล้งจะมีฝุ่นกระจายไปทั่วซึ่งชาวบ้านที่นี้ต้องทนลำบากมานานนับสิบปี

ถึงแม้ที่ผ่านมาชาวบ้านจะเคยสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ หลายครั้ง แต่เรื่องกลับเงียบหายไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จนถึงปัจจุบันยังคงมีสภาพผิวถนนชำรุดมีหลุมเป็นบ่อลึก เวลาฝนตกลงมาจะมีน้ำขัง พื้นถนนเป็นโคลนลื่น ชาวบ้านที่สัญจรไปมาต้องขับด้วยความระมัดระวัง และต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่นานกว่าปกติ เพราะต้องหลบหลีกหลุมและขับไปตามร่องดินโคลนที่มีอยู่ตลอดทั้งสาย กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 30 ปีมาแล้วที่ยังขาดหน่วยงานเข้ามาดูแลและแก้ไข