วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลเมืองนราธิวาส ประชาชนนำทรัพย์สินเข้าจำนำจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับประกอบอาชีพ เช่น เครื่องปั่นน้ำแข็ง เครื่องเครื่องเลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องขัดไฟฟ้า (ลูกหมู) กีต้าร์ โทรทัศน์ จักรยาน และทรัพย์สินอื่นๆ

ด้านนางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ขัดสน ประกอบอาชีพไม่ได้ จึงนำเครื่องมือประกอบอาชีพเข้ามาจำนำ เพื่อนำเงินใช้จ่ายในช่วงที่ประกอบอาชีพไม่ได้ โดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. มีประชาชนต้องการนำเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่บุตรหลาน ทำให้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก

นอกจากนี้ โรงรับจำนำเทศบาลเมืองนราธิวาส เตรียมเงินไว้ช่วงใกล้เปิดเทอมไว้ประมาณ 70 ล้านบาท พร้อมพิจารณาทรัพย์สินทุกประเภทที่เป็นมูลค่าได้ อีกทั้งหากเข้ารับบริการในช่วงก่อนสิ้นเดือน ก.ค.63 นี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 บาท เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท และขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 8 เดือน (7 เดือน 30 วัน ) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลังจาก ก.ค.63 และผ่อนผันหรือยืดเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลาไถ่ถอน