‘วชช.ปัตตานี’มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณผอ.นิยม

วันที่ 7 มกราคม ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและคณะ ได้เข้าพบนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อมอบกระเช้าของขวัญคารวะเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งขอพรและคำแนะนำในการทำงานจากผู้อำนวยการ นิยม ชูชื่น ในฐานะที่เป็นผู้มีอาวุโสที่สุดในบรรดาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคใต้

ผู้อำนวยการนิยม ชูชื่นได้ขอบคุณในไมตรีจิตที่มีให้ต่อกันและยังระลึกถึงกันอยู่ ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบนฐานความรู้ไม่ใช่ความรู้สึก และให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ หากเราหยุดนิ่งจะทำให้เราล้าหลังห่างไกลไปเรื่อย ๆ เพราะความรู้หรือวิทยาการต่างๆเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

อวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แต่ละคนเคารพนับถือ จงบันดาลประทานพรให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นพลังทีมีคุณภาพของชาติบ้านเมือง มีความสุขในการทำงานและในชีวิตประจำวัน ประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ