วันนี้ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 บ้านกะโผ๊ะ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันเอกคมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานส่งมอบห้องน้ำให้กับนายสุมิตร สุขแก้ว ผู้ยากไร้ และป่วยด้วยโรคประจำตัว ในโครงการ ชรนแดนใต้สร้างห้องน้ำแก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีห้องน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43,ส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น , มวลชนญาลันนันบารู และกลุ่มกีตอไม่ทิ้งกัน มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจในครั้งนี้

ด้านนายสุมิตร สุขแก้ว กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก กับสิ่งที่ทุกภาคส่วนมอบให้ในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการดำรงค์ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามที่ลำบาก ขอบคุณมากจริงๆ

ทั้งนี้ นายสุมิตร สุขแก้ว อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 บ้านกะโผ๊ะ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้ยากไร้ และป่วยด้วยโรคประจำตัว ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสุมิตรใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก นอกจากความยากจน และเจ็บป่วยจากโรคภัยแล้ว ทางบ้านยังไม่มีห้องน้ำใช้เหมือนกับบ้านอื่นๆ

ซึ่งเจ้าตัวจะต้องใช้ห้องน้ำร่วมบ้านพี่สาวที่อยู่ห่างออกไปพอสมควร เพื่อเป็นการช่วยเหลือ นายสุขมิตร สุขแก้ว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีห้องน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้บูรณาการร่วมกับ กลุ่มกีตอไม่ทิ้งกัน, กองร้อยทหารพรานที่ 4315 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 7, ส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ และภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนสิ่งของอาทิเช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ วัสดุ-อุปกรณ์ อาหาร-เครื่องดื่ม และชุดช่างอีกด้วย โดยมีกำหนดสร้างระหว่าง วันที่ 13-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา