โค้ก-หาดทิพย์ จับมือ หลายหน่วยงาน จัดแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ หาดทิพย์คัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 รุ่น อายุ 55 ปีขึ้นไป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุในภาคใต้ ได้ออกกำลังกาย พบปะพูดคุย ภายใต้คอนเซปต์ อยู่อย่างพอดี มีคุณค่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท หากทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มากว่า 40 ปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 สงขลา จัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ หาดทิพย์คัพ ครั้งที่ 7

นายประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ จนถึงระดับโลก

สำหรับการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ หาดทิพย์คัพ ครั้งที่ 7 เป็นการจัดกิจกรรมติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้โชว์ความสามารถ ได้พบปะพูดคุยสร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด อย่างกิจกรรม การร้องเพลงคาราโอเกะ การจับฉลากมอบโชคตลอดการแข่งขัน

สำหรับปีนี้การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุหาดทิพย์คัพ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 54 ทีม และ รายได้ทั้งหมด 27,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และ โรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่