ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เผยว่า ม.อ.เปิดรับสมัครงาน 600 อัตรา ด่วน

โดยแบ่งเป็นงานโครงการบัณฑิตอาสา เฟส 2 (400 อัตรา) ใน 5 จว.ชายแดนใต้+ภูเก็ต+สุราษฎร์ธานี ทำงาน 3 เดือน (กค.-กย.2563) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท รับวุฒิอนุปริญญาขึ้นไป ลักษณะงานทำงานเป็นทีม ๆ ละ 5 คน ศึกษาชุมชน ทำโครงการพัฒนาชุมชน เรียนรู้การทำงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

บัณฑิตทำงานเฟส 1 บอกว่าไม่เคยเรียนปักหมุด GIS แจ้งข้อมูลการทำงาน ข้อมูล ภาพชุมชน สนุกมาก ได้เพื่อนร่วมงานจากหลายสถาบัน อจ. พี่ ๆ ม.อ.ดูแลเอาใจใส่ดีมาก

ส่วนอีก 200 อัตรา พื้นที่หรือ อบต.ละ 5 คน ใน 40 อบต.ภาคใต้ เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือ อพ.สธ. ทำงาน 3 เดือน (กค.-กย.2563) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาทเหมือนกัน รับวุฒิ ม.6ขึ้นไป คนที่เรียนจบทางชีววิทยาจะเหมาะสมมาก เพราะต้องเก็บข้อมูลพันธุ์พืชท้องถิ่นต่างๆ เป็นงานธรรมชาติๆ

รับสมัคร 17-20 มิ.ย.นี้ ดูรายละเอียดได้ที่ FB บัณฑิตอาสา ม.อ.