“ผู้ว่าฯ​ นราธิวาส”​ ชื่นชมโฆษก COVID-19 ในพื้นที่อำเภอยี่งอ 1 ในเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กระบอกเสียงสำคัญ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

19 พฤษภาคม​ 2563 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อม นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้กำลังใจ​ พร้อมทั้งชื่นชมโฆษก COVID-19 ในพื้นที่อำเภอยี่งอ ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การดูแลของนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

นายเอกรัฐ หลีเส็น​ กล่าว​ว่า​ โฆษก COVID-19 ทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง และถือเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้รับทราบถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งโฆษก COVID-19 ยังได้ลงพื้นที่มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยภาพรวมประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้นำคำแนะนำและข้อปฏิบัติตนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมมือร่วมใจกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โฆษก COVID-19 ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”​ แล้วเราจะจับมือกันฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

สำหรับโฆษก COVID-19 ที่ประจำแต่ละอำเภอ ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเป็นประจำทุกวัน โดยส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์บอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงภาพรวมของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะเดียวกัน​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบอาหารปรุงเสร็จและขนมหวาน ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 200 ชุด มี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ตัวแทนชุมชน รับมอบอาหารและขนมหวาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ฯ

ขณะเดียวกัน นายประสิทธิ์ เพ็ชรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาส มอบน้ำลูกหม่อน 250 ขวด พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้ง 20 ชุด แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอยี่งอ ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมมอบอาหารปรุงเสร็จและขนมหวาน ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เช่นเดียวกัน โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบฯ และ นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประธานชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะ เดินทางมารับมอบอาหารปรุงเสร็จและขนมหวาน โดยจะนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ฯ

กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดนราธิวาส จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยังห่วงใยผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอยี่งอ โดยนำอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป นม น้ำดื่ม ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำหวาน บรรจุสิ่งของลงใน “ตู้ปันสุข”​ ตู้แบ่งปันน้ำใจ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยี่งอ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ดี สำหรับการแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ซึ่งภาพรวมมีประชาชนผู้ยากไร้ เดินทางหยิบอาหารแห้ง รวมถึงน้ำดื่มตามความจำเป็น คนละไม่เกิน 3 ชิ้น เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ยากไร้คนอื่นๆ ด้วย