สตูลการ์ดอย่าตก! สอดรับกับสังคม New Normal​ “ผู้ว่าฯ​ วีร​นันทน์”​ ย้ำประชาชนอย่าประมาท​ สวมใส่หน้ากาก-หมั่นล้างมือ​ผลักดันสู่จังหวัดที่มีหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ให้ได้

12 พ.ค. 63​ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานนำส่วนราชการร่วมประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 8 โดยมีส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดสตูล ซึ่งยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ในขณะนี้ พร้อมกับหารือเพื่อเตรียมมาตรการรองรับด้านเศรษฐกิจ หลังจากรัฐทยอยผ่อนปรนมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเช่นเดิม

ทั้งนี้ แม้จะมีการผ่อนปรนก็ตาม แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ ประชาชนลดการป้องกันตนเองจากโรคระบาด เนื่องจากยังมีปัจจัยจากภายนอก อาทิ กลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดภูเก็ต ประเทศมาเลเซีย หรือแม้แต่กลุ่มหลบหนีเข้าเมือง

“ผมขอเน้นย้ำให้ประชาชนเกิดความตระหนักอยู่เสมอ พร้อมทั้งกำชับเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่ส่งต่อกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือบิดเบือนข่าว จนสร้างความเสียหาย”​ ผู้ว่าฯ​ วีรนันทน์​ กล่าว​

พร้อมกำชับเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยของประชาชน โดยจังหวัดสตูลต้องเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ให้ได้ รวมถึงหมั่นล้างมือบ่อยๆ ประชาชนอย่าประมาท การ์ดอย่าตก สอดคล้องกับสังคม “New Normal”​

สำหรับ เทศกาลวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ในวันที่ 24 หรือ 25 พฤษภาคมนี้ จังหวัดสตูล จะมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ อีกครั้ง โดยศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ซึ่งจะต้องเป็นไปตามแนวทางประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสตูล