“ผู้ว่าฯ​นรา”​ เร่งแจกถุงยังชีพช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อน​จากพิษโควิด-19 แล้วกว่า 130,000 ครัวเรือน ด้วยเงินบริจาค “บัญชี COVID-19คนนราไม่ทิ้งกัน” พร้อมย่้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับแผนงบประมาณช่วยชาวบ้า

13 พ.ค. 63​ ที่หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธานมอบกับข้าวและขนมหวานให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยมี​ นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอำเภอ นางพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่ เข้าร่วม

ซึ่งมีการมอบอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ 200 ชุด แบ่งเป็นผู้มารับมอบด้วยตนเองจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่บ้านด้วย โดยนายอำเภอศรีสาคร ได้กำชับให้นำไปมอบแก่ประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่อย่างทั่วถึง

จากนั้น ได้มอบกับข้าวและขนมหวานให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อำเภอรือเสาะ ณ หอประชุมอำเภอรือเสาะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในการมอบกับข้าวและขนมหวานแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 200 ชุด ซึ่งมี นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส พ.ต.อ. ชาตรี รัตนคช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ปลัดอำเภอรือเสาะ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอรือเสาะ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

สำหรับการแจกอาหารและขนมหวานแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากบัญชี “COVID-19 คนนราไม่ทิ้งกัน”​ มาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤต COVID-19 ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง และในครั้งนี้ดำเนินการ อีก 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีสาคร และอำเภอรือเสาะ รวมอาหารที่แจกไปแล้ว 1,800 ชุด และจะทยอยแจกอาหารในพื้นที่อำเภออื่นๆ ต่อไป

โดยขณะนี้การบริจาค ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ชื่อบัญชี “COVID-19 คนนราไม่ทิ้งกัน” เลขที่บัญชี : 905-3-29568-2 มีเงินบริจาค (ณ วันที่ 13 พ.ค. 63) จำนวน 679,741.99 บาท และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นายเอกรัฐ หลีเส็น กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ได้มีประชุมศูนย์ EOC ทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือเรื่องต่างๆ ในทุกมิติ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ซึ่งได้เน้นย้ำทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือ โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย​ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 มีการยกเว้นระเบียบ​ เพื่อลดขั้นตอนจากเดิมต้องประกาศ 15 วัน เป็นหลังประกาศ 1-2 วัน สามารถมาลงทะเบียนได้ จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณากลั่นกรองและให้การช่วยเหลือ

ขณะนี้ภาพรวมของการช่วยเหลือด้านถุงยังชีพ มีประชาชนมาลงทะเบียนกว่า 170,000 ครัวเรือน แจกจ่ายไปแล้วประมาณ 130,000 ครัวเรือน

“ใน 1 ปีงบประมาณสามารถช่วยเหลือได้ 3 ครั้ง หลังจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูสถานการณ์คลังของตัวเอง ถ้ายังดำเนินการได้ก็ดูเวลาที่เหมาะสม สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อีก 2 ครั้ง ต่อท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นไหนที่ฐานะทางการคลังไม่ดี สามารถแจ้งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดจะได้ปรับการใช้งบประมาณ” ผู้ว่าฯ นราธิวาส กล่าว และว่า

ยังได้ประสานภาคเอกชน ประชาชน บริจาคสิ่งของ เงินสมทบทุนช่วยเหลือผ่านบัญชี COVID-19 คนนราไม่ทิ้งกัน ซึ่งได้นำเงินจากบัญชีดังกล่าว​ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายในครัวเรือน จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานแจกจ่าย โดย​ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ 10 อำเภอ