ชาวสงขลา สำนึกพระมหากรุณาธิคุณส่งองค์มนตรี ลงพื้นเยียวยาพสกนิกร

วันนี้ (8 ม.ค. 62) ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีประชุมรับฟัง บรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและรับฟังสรุปแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นได้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครอบครัว ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการสงขลากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานสถานการณ์พายุปาบึกในพื้นที่อำเภอสทิงพระ โดยมีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 11 หมู่บ้าน 79 ตำบล 1,591 คน 515 ครัวเรือน