สงขลา : วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย ต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้ นักกีฬาสถาบันอาชีวศึกษาใน 14 จังหวัดทั่วภาคใต้ ร่วมระเบิดแข้ง

วันนี้ 9 มกราคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับอาชีวะภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม ได้รับเกียรติจากนายวิชิต วิเชียร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา พร้อมด้วย ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้

นายวิชิต วิเชียร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า เรามุ่งมั่นให้นักกีฬาโดยเฉพาะนักเรียนอาชีวะศึกษาทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา ไม่ว่าผลแพ้จะเป็นยังไง อยากให้ทุกคนได้แสดงความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

“สิ่งสำคัญคือเราอยากให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความสมานฉันท์ ในหมู่คณะ อยากอวยพรให้ทีมที่ชนะไปเป็นตัวแทนของภาคใต้ ใช้โอกาสนี้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของตัวแทนภาคอย่างเต็มความสามารถต่อไป”

ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งอาชีวะรัฐบาลและเอกชนได้ไม่เกิน อศจ.ละ 100 ทีม และอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ให้ได้ 2 ทีม

“การดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ในครั้งนี้ ทั้งหมด 9 ทีม จากตัวแทนอาชีวศึกษา ทั้งหมด 14 จังหวัดภาคใต้”