นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก ทำให้มีผลกระทบในทุกๆ ภาคส่วน รวมถึงภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และการเดินทางท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักชั่วคราว

แต่โดยรวมของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย มีการทยอยปลดล็อกมาตรการต่างๆ รวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง

ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการ “สักครั้งในชีวิต@สุราษฎร์ธานี” ร่วมกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาบเชี่ยวหลาน , สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาสก และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บนแผ่นดิน) ซึ่งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บนแผ่นดิน) จัดโปรโมชั่นต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับส่วนลดค่าที่พัก 600 บาท สำหรับ 300 ห้องแรก ขอให้นักท่องเที่ยวแจ้งล่วงหน้ากับทางโรงแรมที่ประสงค์จะเข้าพัก อย่างน้อย 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร 0 7728 8817 – 8
Facebook : ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี