เมื่อ 11 มิ.ย.63 เวลา 0930 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส เดินทางเป็นประธานโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัย COVID – 19 โดย ฉก.นราธิวาส ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ในกิจกรรมการล้างทำความสะอาดโรงเรียน และส่งมอบคืน ณ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากการนำมาเป็นศูนย์กักตัว จุดที่ 2 (Local Quarantine) ของ อ.ตากใบ ฯ ซึ่งมียอดรวมที่ถูกกักตัวจำนวน 109 ราย และเปิดทำการมาเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมการที่จะเปิดเทอมทำการเรียนการสอนใน 1 ก.ค.63 นี้

โดย ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ และมอบความห่วงใยแก่ กพ./จนท.ที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ พร้อมได้มอบถุงเครื่องอุปโภคและใบรับรองยืนยันการถูกกักตัว เพื่อสังเกตุอาการแก่บุคคลทั้ง 2 รายสุดท้ายที่จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ภูมิลำเนา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ส่งมอบโรงเรียนกลับคืนแก่ครูอาจารย์ เพื่อเตรียมการเรียนการสอนในการเปิดเทอมต่อไป