หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการ, บัณฑิตอาสา และ ประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)

โดยฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคิด-19 ภายในโรงเรียนทุกตารางนิ้ว รวมทั้งเก็บกวาดขยะ และสิ่งปฏิกูลบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal

ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ปิดโรงเรียน งดการเรียนการสอนอยู่นานหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการใหม่

โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ สำหรับการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่สามารถมากลับมาทำกิจกรรม ศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนได้ตามปกติโดยเร็ว