พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบข้าวสารและถุงยังชีพ พร้อมเงินทุน ตามโครงการขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ห้องประชุมสำนักงานกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เห็นความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ จึงได้จัดทำ” โครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ต่อยอดโครงการ รับอาหารฟรีทุกสถานีตำรวจ โดยมอบเงินให้ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 50,000 บาท เพื่อเป็นเงินตั้งต้น ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่าน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความช่วยเหลือ พี่น้องข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในแง่เชิงเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อครอบครัว วันนี้เราจึงได้จัด กิจกรรม ที่จะสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และ มีทุนตั้งต้น ที่จะให้พี่น้องประชาชนไปใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครอบครัว เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล