นราธิวาส – ราคาตั๋วโดยสารคงราคาเดิม นราธิวาส​-สุไหงโกลก 80 บาท เริ่มวิ่งเป็นวันที่ 2 วัน ได้เพียงแค่ค่าน้ำมัน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือรถตู้​

วันนี้ 7 มิถุนายน 2563​ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บ.ข.ส.) นราธิวาส สำหรับบรรยากาศประชาชนเดินทางมาใช้บริการไปยังจังหวัดต่างๆน้อยมาก หลังจากมีประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่มีเหตุจำเป็นและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลงมากกว่าครึ่ง

โดยที่คิวรถตู้สายจากเดิมออกรถทุกๆ 1 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารน้อยลงแล้วก็มีการจำกัดให้ขึ้นเพียงคันละ 9 คน เว้นระยะห่างคนละ 1 เมตร ทำให้ผู้โดยสารต้องรอนานกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด เช่น บางคันยอมรับไม่มีผู้โดยสารก็จำเป็นต้องออก

ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้คนขับรถตู้โดยสารสายต่างๆทยอยหยุดกันอย่างต่อเนื่องป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรายได้ที่ลดลงจากที่เคยวิ่ง 3-4 เที่ยว เหลือเพียงวันละ 1 เที่ยวต่อวันหรือบางวันก็ไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นายมาหะมัดสารูปี หนิสือแม โชเฟอร์รถตู้คิว นราธิวาส-สุไหงโกลก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัญหาที่พบก็คือเรื่องรายได้ไม่มี ตั้งแต่เริ่มหยุดมาจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องหยุดเดินรถมาสองเดือนกว่า ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรายได้ เข้ามาเลย หากเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสมทบ

จากเดิมที่เคยได้รับผู้โดยสารเต็มแล้ว ตอนนี้จำกัดผู้โดยสารให้เหลือ 9 คน ต่อ 1 คัน แม้ว่าจะเหลือ 9 คน ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ จะได้เงินหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ราคาตั๋วโดยสารยังคงราคาเดิม จากนราธิวาส-สุไหงโกลก ราคา 80 บาท เท่าเดิม

ซึ่งปกติหากหรือสถานการณ์ปกติ 1 เที่ยวก็จะได้ 10 -11 คน ก็พออยู่ได้ แต่ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มวิ่งเป็นวันที่ 2 วันได้เพียงแค่ค่าน้ำมัน ส่วนค่ารถค่าคนขับไม่ได้ ก็อยากจะขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้การช่วยเหลือรถตู้ด้วย