วันนี้ 6 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณชายหาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองคณะกรรมมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายอรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.เขต 2 และนายณัฐฎ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส. เขต 7 จ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญาหาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นและปรับภูมิทัศน์ชายหาดม่วงงามของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่ ที่เห็นด้วยและคัดค้าน

ซึ่งทันทีที่มาถึง ดร.สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ได้ลง​พื้นที่​พบกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งรออยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองม่วงงาม พร้อมกับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุน ส่งให้กับคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาให้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปพบชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโครงการ ซึ่งปักหลักอยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการกว่า 100 คน โดยมีตัวแทนมากล่าวต้อนรับ พร้อมกับยื่นหนังสือให้คณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาให้ยกเลิกโครงการเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ทางกลุ่มผู้คัดค้าน กว่า 50 คนได้ออกมายืนบนชายหาดพร้อมกับทำมือเป็นสัญญลักษณ์กากบาท เพื่อแสดงพลังว่าไม่เอาเขื่อนกันคลื่น

แต่อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ม่วงงาม กว่า 30 นาย มาคอยยืนดูแลทำให้บรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างสงบ

ขณะที่ ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เปิดเผยหลังได้รับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าว​เสนอต่อคณะกรรมมาธิการฯ ก่อนที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดมาให้รายละเอียด พร้อมกับ
ตัวแทนทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านอีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป