5 มิถุนายน 2563 ได้มีการเผยแพร่เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปข้าง อ.เมือง จ.สงขลา เข้ามารับบริการเติมน้ำมันฟรี (เต็มถัง) ให้กับรถจักรยานยนต์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นายประสงค์ บริรักษ์ หรือ “นายกแบน”​ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้ร่วมกับนายวันชัย ปัญญาศิริ ส.ส. เขต1 จ.สงขลา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19