“เรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด สงขลา 8 เขต จากการที่ผม และ ท่าน ส.ส.ศาสตรา เป็นตัวแทน เดินทางไปพบชาวบ้านที่ริมหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้ข้อสรุป เราจะให้ประชาชนที่คัดค้านโครงการ ป้องกันตะลิ่ง ได้เขาสู้ระบบการเจรจา แก้ไขปัญหา ผ่านสภาผู้แทนราษฎร โดยจะให้ตัวแทน คณะกรรมาธิการ การที่ดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมารับหนังสือ ดูสถานที่ในวันเสาร์ 6 มิถุนายน 63 เวลา 11.00 น. ณ หาดม่วงงาม จึงขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วม ท่านไม่สะดวกให้ส่งตัวแทน” นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อส.ส. เขต 7 สงขลา ส่งข้อความผ่านระบบไลน์ถึง ส.ส. สงขลาทั้ง 8 เขต และว่า

เบื้องต้นตนได้ประสาน ส.ส.สฤษพงษ์ เกี่ยวข้อง (พรรคภูมิใจไทย จ.กระบี่) รองประธานคณะกรรมาธิการ ที่ดิน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คนที่ 5 และ ส.ส.ศาสตรา ได้ประสาน ส.ส. บุญสิงค์ วรินทร์รักษ์ (ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ) รองกรรมาธิการฯ คนที่ 3 คณะเดียวกัน

นายณัฏฐ์ชนน ยังกล่าวว่า ส.ส.ท่านใด สนิทกับกรรมาธิการท่านอื่น ก็เชิญมาร่วมด้วยได้