(วันนี้) 18 ก.พ.61 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา (มสว.2 สงขลา) จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

โดยมีคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

พร้อมส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสร้างที่จอดรถให้กับนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถนักเรียนในด้านต่างๆ การจัดเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน