หาดใหญ่ – คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. นำนักวิชาการหลายภาคส่วน ถก ‘การจัดการขยะ’ เดินหน้า Green Faculty สู่ Green University

วันนี้ (7 มกราคม 2562) ที่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ (ม.อ.) จัดประชุม “สถานการณ์และระดับการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมในจังหวัดสงขลา” โดยมี ผศ.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นักวิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 20 คน

ผศ.เกื้ออนันต์ กล่าวว่า จากการประชุมสถานการณ์การจัดการเรื่องของขยะ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ  คือ ระดับมหาวิทยาลัย ควรเป็นต้นแบบที่ดี ม.อ.ดำเนินการ Green University มาอย่างต่อเนื่อง และต้องการขับเคลื่อนต่อและให้เป็นรูปธรรม

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ออกมาตรการงดใช้ถุง-แก้วพลาสติก เดินหน้า Green Faculty รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก, บุคลากรใช้แก้วส่วนตัวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม หรือหากใครนำกระดาษรีไซเคิลมาถ่ายเอกสาร ราคาจะถูกกว่า เริ่มปรับพฤติกรรมในคณะก่อน

และระดับจังหวัด การจัดการขยะมูลฝอยกลุ่มคลัสเตอร์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา ทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมยินดีเป็นที่ปรึกษาในเชิงวิชาการ และอาสาช่วยงาน