วันนี้ (31พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า ที่สวนไผ่ขวัญใจ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง “สวนไผ่ขวัญใจ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข” เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และผู้ขายอาหารพื้นเมือง หรือสินค้าพื้นเมืองกลับมาค้าขายอีกครั้ง หลังจากตลาดดังกล่าวถูกปิดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งต้องการให้จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวของประเทศประเภทธรรมชาติบริสุทธิ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ฯลฯ

หลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ได้คลี่คลายลงและมีการผ่อนคลายมาตราการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมมือกับสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเปิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท่องเที่ยวกลับมาสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ก็จะมีการเปิดตลาดใต้โหนด ชุมชนชื่อดังอีกแห่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามในการเปิดการท่องเที่ยวของสวนไผ่ขวัญใจ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข ในครั้งนี้ทาง นางขวัญใจ กลับสุกใส เจ้าของ “สวนขวัญใจ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข” ได้จัดเจ้าหน้าที่มาจัดตั้งจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ การใช้เจลทำความสะอาดมือ การสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ทั้งเข้าและออก

นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกๆคน

ในส่วนของร้านจำหน่ายอาหารนั้นมีการนำแผ่นพลาสติกมากั้น เพื่อป้องกันการแพร่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างจริงจัง จนเป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งในการเปิดตลาดดังกล่าวเป็นครั้งแรก หลังจากที่หยุดไปเกือบ 3 เดือน

วันนี้กลับมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้แผงร้านค้าทั้งกว่า 100 ร้านมีรายได้ที่น่าพอใจ

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย รายงาน