วันนี้(31/5/63) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ลูกพระบิดารวมใจ ตั้งการ์ดต่อไป ให้ COVID-19 เป็น 0” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลังจากที่มีการแถลงเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา2 และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม2) ไปเมื่อ 30/5/63 โดยมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและรับมือในกรณีหากมีการระบาดรอบที่2

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยรศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันวางดอกไม้และไข่ต้ม บริเวณลานหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี เพื่อสักการะพระบิดา เปรียบเหมือนเป็นการกลับมาไหว้พระบิดาหลังจากปฏิบัติงานสำเร็จไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ยังมีการนำไข่ต้มมาเป็นสัญลักษณ์ของการที่เรามีผู้ป่วยเป็น”0″ โดยจะนำไข่ไปใส่ในปากโควิด เพื่อจะให้สถานการณ์ที่ผู้ป่วยเป็น0แบบนี้ไปนานๆ