ผบ.พล.ร.15 ลุยพื้นที่ถิ่นทุรกันดารมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องไทยพุทธ ในอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางพบปะตรวจเยี่ยม และมอบถุงสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องชุมชนไทยพุทธ/ผู้สูงอายุ จำนวน 12 ครัวเรือนและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ครัวเรือน ณ บ้านปารีย์ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เพื่อเป็นการดูแลให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนต่างมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความห่วงใย ได้เดินทางมาพบปะ

และมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือดูแลพร้อมมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ จากการสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่การได้รับถุงยังชีพครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตนได้รับ สร้างความปลื้มใจให้แก่พี่น้องไทยพุทธ บ้านปารีย์เป็นอย่างมาก

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid – 19 จึงลงพื้นที่เข้าไปดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยการมอบถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำตาล อาหารแห้ง ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น