พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต​ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก และบ้านไร่ใหญ่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

27 พ.ค. 63 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID – 19 บ้านโคกโก โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

โดยฟาร์มตัวอย่างฯที่ตรวจเยี่ยมจะมีพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสารพระราชทานให้ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและพบปะชุดวิทยากรครูพาทำ และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.โคกโก เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ 10 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา แบ่งพื้นที่เป็นโซน A , B และ C ได้ปรับพื้นที่ไปแล้วร้อยละ 70 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

หลังจากนั้นคณะตรวจเยี่ยมได้ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเยี่ยมชมการปลูกพืช เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ลูกเหรียง ถั่วงอก การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำน้ำดาหลาผสมส้มแขก และการผลิตชาใบหม่อน จากนั้นได้เยี่ยมชมการทำนาดำ รวมทั้งปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 10,000 ตัว และปลูกต้นมเหสักข์ ซึ่งเป็นการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และการทำเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน

จากนั้น พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด – 19 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ

หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่ภายในฟาร์ม ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 35 ไร่ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่พื้นที่โซน A จำนวน 8 ไร่ โซน B จำนวน 15 ไร่ และโซน C จำนวน 12 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 40 คน ซึ่งช่วยให้ประชาชนที่กลับภูมิลำเนามีอาชีพ มีงานทำ ช่วยสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ และหาเลี้ยงครอบครัวได้

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส