คณะทำงาน ศอญ.จอส.พระราชทาน ตรวจโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (26 พ.ค. 63) ที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน) พร้อมด้วย พล.ต.สุรพล จันทร์ผ่อง ประจำ กกล.จอส. พระราชทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 รีวมต้อนรับ

สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีฟาร์มตัวอย่างฯในพื้นที่ จำนวน 11 ฟาร์ม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 6 ฟาร์ม โดยฟาร์มตัวอย่างฯที่ตรวจเยี่ยมจะมีพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสารพระราชทานสำหรับฟาร์มตัวอย่างฯ ให้ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม และพบปะชุดวิทยากรครูพาทำและสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ซึ่งมีพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 จำนวน 15 ไร่ ได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ไปแล้วร้อยละ 30 ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและยานพาหนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน หลังการประชุมคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อติดตามการดำเนินการ ซึ่งมีการปรับพื้นที่ตามสภาพของดินให้มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร

จากนั้น พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ โคกปาฆาบือซา หมู่ที่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด – 19 โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากนั้นได้ปล่อยปลาและปลูกต้นกันเกรา

สำหรับฟาร์มตัวอย่างฯ โคกปาฆาบือซา มีพื้นที่ดำเนินโครงการ 20 ไร่ 2 งาน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 35% โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อการเรียนรู้และทำงานในฟาร์มตัวอย่าง สร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และขยายผลไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ในช่วงบ่ายคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด – 19 ได้เดินทางไปยังฟาร์มตัวอย่างบ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการ 5 ไร่ ได้ปรับสภาพพื้นที่ไปแล้วร้อยละ 60 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน คณะตรวจเยี่ยมได้ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 8,000 ตัว

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 21 ไร่ ได้ดำเนินการไปแล้ว 30% โดยการจัดสรรพื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อีกด้วย

สำหรับแนวทางปฏิบัติโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 มีการทำเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยการบำรุงดิน การสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ การกักเก็บน้ำบนโคก เพื่อให้มีการไหลเวียนกระจายความชุ่มชื้นในพื้นที่ รวมทั้งการขุดคลองไส้ไก่ ทำหลุมขนมครก สร้างฝายดักตะกอน การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำปุ๋ยน้ำหมัก เป็นต้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยโควิด – 19 ของฟาร์มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯทุกแห่ง

และในช่วงเย็นคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 28.3 ตารางวา สามารถรองรับผู้อพยพจากตำบลโคกเคียน และเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ จำนวน 300 คน จาก 13 หมู่บ้าน และ 25 ชุมชน ซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำ/ชายหญิง และอาคารพักขยะ

ขณะนี้ก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 61 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2563

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส