เปิดเวทีติดปีก SME เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ”ชี้ช่องออนไลน์”

“โก้” จิรเดช รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ สงขลา ฝ่ายเชื่อมโยงธุรกิจ เปิดเวทีเพิ่มความรู้ SMEs สู่การทำธุรกิจออนไลน์

นายจิรเดช ธรรมชัยโสภิต หรือ “โก้” รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา ฝ่ายเชื่อมโยงธุรกิจ เผยว่า ฝ่ายเชื่อมโยงธุรกิจ บทบาทหน้าที่คอยประสานงานระหว่างสมาพันธ์ฯ และผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงระหว่างผู้ประกอบการ
ด้วยกัน โดยมีการจัดทำวิดีโอนำเสนอธุรกิจ ขั้นตอนผลิตสินค้าของ SMEs แต่ละราย เพื่อให้สมาชิกได้เห็นกระบวนการ และนำมาประชาสมั พนั ธผ์ ่านสือ่ โซเชียลของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกรายอื่น ๆ

ตลอดจนได้ร่วมกับทีวีออนไลน์ Zoom TV Mobile จัดทำรายการ “SME WOW” ออกอากาศทุก วันศุกร์ 13.00 – 14.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์ โดยเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมภาษณ์ให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ หรือเชิญหน่วยงานรัฐมา
ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ และรายการ “SME Online School” ออกอากาศทุกวันเสาร์ 11.00 – 12.00 น. การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ
สลับกับองค์ความรู้ด้าน Business อาทิ การสร้างเพจออนไลน์ และมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมต่อยอดความรู้ด้านออนไลน์มากขึ้น กลุ่มละ 50-100 คนบทบาทหลัก ๆ เปิดเวทีการใช้เครื่องมือออนไลน์ แบ่งปันความรู้และเป็นตัวเชื่อมโยง SMEs รวมถึงหน่วยงานที่เอื้อประโยชน์ต่อ SMEs ผ่านสื่อทีวีออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความรับรู้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และเผยแพร่แนวทาง หรือแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจด้วยเป้าหมายฝ่ายเชื่อมโยงธุรกิจ มี 2 โครงการประกอบด้วย

1. เปิดตลาดเกษตร SMEs บริเวณหน้าTuber Co-Working Space หาดใหญ่ จัดในสัปดาห์แรกของเดือน เปิดโอกาสให้ SMEs ซื้อขาย ทั้งเกษตรแปรรูป ผักผลไม้ คาดว่าเริ่มต้นปี 2562และ

2. ให้ SMEs เปิดร้านค้าออนไลน์ E-commerce อยู่ใน Marketplace ของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยร่วมกับ Ketshopweb ให้บริการซื้อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ และพื้นที่ในการเปิดร้านค้าออนไลน์ ทั้งยังพูดคุยในการทำหลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ ซึ่งยังอยู่ในการประสานงาน เพื่อให้สมาชิกองค์ความรู้รอบด้านเรื่องการตลาดออนไลน์นำไปต่อยอดประโยชน์ในการทำธุรกิจ

ทำธุรกิจ สื่อที่ง่ายที่สุดและผู้ประกอบการนิยมใช้คือ เฟซบุ๊ก มีทั้งการเปิดเพจขายสินค้า หรือ Marketplace เปิดร้านค้าออนไลน์ของตัวเองได้ฟรี ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบในส่วนนี้ “สมาพันธ์ฯ เล็งเห็นความสำคัญ มีแนวทางจัดสอนอบรมการทำเพจเฟซบุ๊กขายสินค้า พร้อมเทคนิคต่าง ๆ มากมาย เพื่อเพิ่มความรู้ SMEs สู่ธุรกิจออนไลน์” นายจิรเดช กล่าว

กลยุทธ์การตลาด : นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในงาน “กลยุทธ์นวัตกรรม กลยุทธ์การตลาด” เพื่อการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม Business Model สินค้านวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการต่อยอดนวัตกรรม โดยกลยุทธ์การตลาด ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล ห้อง แกรนด์บอลรูม 1 อำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา