ทุกวัน “ตู้ปันกันกิน”​ หน้าบ้านพัก “รองเจี๊ยบ” นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี อ.เมือง จ.สงขลา เต็มไปด้วยสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พืชผัก ผลไม้ และขนมสำหรับเด็กๆ ซึ่งรองเจี๊ยบ และผู้ใจบุญร่วมบริจาคมาใส่ไว้ในตู้ โดยได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนหยิบของในตู้ปันกันกินไปใช้ตามความต้องการอย่างรู้จักพอเพียง

“ตั้งใจจะให้ตู้ปันกันกินเป็นครัวเล็ก​ๆ ที่เชื่อมระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันอาหาร หรือสิ่งของต่าง​ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด เชิญหยิบได้ฟรี ถ้ามีก็เอามาเติม”

ทั้งยังได้นำผักสวนครัวมาวางไว้ใน “ตู้ปันกันกิน” ทุกวัน ซึ่งเป็นผลผลิตจากแปลงผักภายในบริเวณบ้านพักที่ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลายชนิด เช่น ผักบุ้ง มะนาว พริก มะเขือ เป็นต้น ซึ่งมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย และยังส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1,138 ประจำวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2563)…