ผู้ว่าฯนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม”โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 ภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 ภาคใต้ ณ บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ตลอดจนนายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับฯ

โดยภาพรวมของการดำเนินงาน “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 ภาคใต้ ในพื้นที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ดังกล่าว มีการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีอาชีพ โดยสามารถใช้ประโยชน์ และทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรผสมผสานตามหลักของในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับพื้นที่ดำเนินการ “กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 ภาคใต้”​ ในพื้นที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 35 ไร่ ซึ่งดำเนินการไปแล้วคืบหน้า 28 % โดยมีประชาชนพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีเข้าร่วมโครงการ 40 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เดินต่อไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 ภาคใต้ “ โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 และคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างฯ คอยให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปตามนโยบายของ ศอญ.จอส.พระราชทาน สามารถบูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีราษฎรในพื้นที่ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 33 คน เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับ”โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 ภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สามารถสร้างอาชีพจากผลกระทบดังกล่าว โดยการทำการเกษตรแบบพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9