วันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงาน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา บมจ. ทีโอที อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมโภชน์ พิทักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่1 พร้อมด้วย​ นายรุสดี บากาสะแต โทรศัพท์จังหวัดสงขลา ร่วมกันมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ซึ่งถูกดันแปลงให้เป็นตู้สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 (Smart Swab Test Covid -19 ) จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลของรัฐโดยมี  ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ (ส.ส.) เขต 4 สงขลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นตัวแทนรับ เพื่อที่จะส่งมอบต่อให้กับ 4 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลระโนด

เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดหลั่งของผู้ป่วย​ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อและสามารถช่วยลดจำนวนบุคลากรในการปฎิบัติงานได้อีกด้วย