พัทลุง​ -​ วุ่นแต่ตั้งเช้า! สำหรับผู้ปกครองที่มีความพร้อม ต้องช่วยดูแลทั้งการเข้าระบบเรียนออนไลน์ และเปิดหาช่องทีวีดาวเทียมเพื่อการศึกษา การเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 การเรียนการสอนออนไลน์วันแรก โดยการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่ได้มีการจัดการเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น

ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหลากหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดทำการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยผ่านทางช่องทีวีดิจิทัล และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดการ “เรียนออนไลน์” ด้วยเช่นกัน โดยเผยแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) ครอบคลุมระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา

สำหรับที่จังหวัดพัทลุงนั้นผู้ปกครอง ต่างตื่นตัววุ่นกันตั้งแต่เช้าโดยการจัดลูกๆ​ ระดับชั้นประถม มานั่งหน้าจอคอมพิเตอร์ พร้อมสอนให้เปิดเว็บเข้าดูการเรียนออนไลน์ และตารางการเรียนของแต่ละวัน อย่างเช่นคุณแม่​ นางนภาพร เนตรเกื้อกูล ผู้ปกครอง​ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่มีความพร้อมในเรื่องอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิเตอร์ ก่อนออกไปทำงานต้องสอนลูกวัย 12 ขวบ​ ด.ช.ศิรเศรษฐ์ เนตรเกื้อกูล ชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ถึงวิธีการเข้าถึงเว็บที่จะเรียนทางออนไลน์ ในแต่ละวันเพื่อความของการเรียนในวันต่อไป

ขณะเดียวกันผู้ปกครอง​ นางสาววรรณา ณ พัทลุง ที่ต้องวุ่นกันตั้งแต่เช้าเหมือนกัน เพื่อเปิดโทรทัศน์ หาช่องแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) ให้ตรงกับชั้นเรียนของ เด็กหญิงศุภาพัทธ์ ดรพล ชั้น ป.4 ให้หลานสาว ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

และค่อยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนทางระบบออนไลน์ ขณะที่ผู้ปกครองในสายชั้นเดียวกันต่างโทรศัพท์หากัน​ เพื่อปรึกษากันต่างพบว่าผู้ปกครองและลูกๆ​ มีการตื่นตัว ที่จะเรียนทางระบบออนไลน์

แต่ผู้ปกครองบางรายหนักใจ เนื่องจากไม่ได้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ลูกๆ​ ไม่ตั้งใจเรียนได้