คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ต่างด้าวหายจากโควิดทั้งหมด ส่งมอบ รพ.สนาม คืนศูนย์กักตัว ตม.สงขลาอจังหวัดสงชลาส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา รับช่วงต่อดูแลผู้ต้องกัก ต่างด้าวบอกอยากกลับบ้าน

หลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ระบาดที่ศูนย์กักตัวยผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาอย่างหนักที่จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งเลขที่ 2 ถนนกาญจนวณิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดเชื้อ 6 ราย และผู้ต้องกักซึ่งเป็นต่างด้าวชาวโรอินจา และชาวเวียดนาม อินเดีย และชาวเมียนมาร์ ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้น 65 ราย และครบกำหนด 14 วันหลังจากที่ตรวจพบ มีการนำห้องกัก ทำเป็นโรงพยาบา่ลสนาม เมื่อวันที่ 25 เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งในประเทศไทย และครั้งแรกในโลก ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อจนหายขาดทั้งหมด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาเป็นประธาน ส่งมอบโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง ให้ ตรวจคนเข้าเมืองสงขลารับช่วงดูแลผู้ต้องกักขัง หลบหนีเมืองต่อ ภายหลังปฏิบัติการเชิงรุก สุ่มตรวจผู้ต้องกัก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ติดเชื้อโควิท 19 จำนวน 6 นาย รวมชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลา

ล่าสุดมีการทำพิธีส่งมอบภายในศูนย์กักขังเป็นที่เรียบร้อย โดยนายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รรท.ผอ.รพ.สะเดา และพล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รองผบก. ร่วมเป็นประธานรับมอบและส่งมอบ โดยมีคณะแทพย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสะเดา โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลนาหม่อม ฯ รวมทั้งบุคลากรของตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ร่วมกันให้กำลังใจแก่แพทย์และพยาบาล มีการมอบอดอกกุหลาบแทนคำขอบคุณแทนกำลังใจ

ด้านนายแพทย์ สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยต่างด้าวที่ติเชื้อไวรัสโควิดว่าตั้งแต่ที่เราได้ตั้งห้องกักเป็น รพ.สนาม ได้ดูแลผู้ป่วยอย่างดีตามหลักมนุษธรรมสากล เราไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งต้องขอบคุณโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่รับช่วงต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ทำการรักษาจนหายปกติ เมื่อครบกำพหนด 14 วันผู้ป่วยเล่านี้ต้องกลับบ้าน แต่พวกนี้ไม่มีบ้าน ห้องกัก ตม.คือบ้านของเขา เราต้องพวกเขาให้รู้ถึงการักษาความสะอาด การปฏิบัติตัวด้านสุขอนามัย จนเขามีควงามชำนาญ สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี ทุกคนมีกำลังใจดี ต่อไปอาจจะเป็นทูตไมตรีผู้ป่วยโควิดสามารถไปสอบการดูแลคนอื่นได้

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอสะเดาและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าไปดูแลผู้ต้องกักขัง หลบหนีเข้าเมือง ผลการปฏิบัติไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องกักฯ ทุกคนมีกำลังใจดีมาก ทุกคนอยากกลับบ้าน แต่ต้องอยู่ในความดุแลของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อไป จนกว่า รัฐบาลจะสามารถผลักดันกลับประเทศต้นทาง หรือมีประเทศที่สามสนใจจะรับบุคคลเหล่านี้ไปอยู่ในความดูแลตามความประสงค์ของผู้ที่หลบหนีเข้าเมือง