16 พ.ค.63 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก​ผบ.พล.ร.15 และคุณกาญจนา เอี่ยมเอก ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.ร.15 เดินทางเป็นประธานในการเปิดตู้ปันสุขของ พล.ร.15 บริเวณด้านหน้าค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี​ โดยมี ผบ.ช.พัน.15 และ ผบ.ส.พัน.15 ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมเปิดตู้ปันสุข

ตลอดจนพบปะพูดคุย และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเปิดตู้ปันสุขให้กับพี่น้อง ปชช.ในพื้นที่และที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแล แบ่งเบาภาระลดการใช้จ่าย และสามารถดำรงชีวิตภายในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 นี้

ผลการปฏิบัติทำให้พี่น้อง ปชช. ต่างมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีมีความสุข และมาหยิบสิ่งของตามจำเป็น พร้อมต่างขอบคุณ ผบ.พล.ร.15 ที่ได้จัดตั้งและทำการเปิดตู้ปันสุข พร้อมมอบความห่วงใยให้กับพี่น้อง ปชช.ในครั้งนี้ และต่อไป