วันนี้ (15 พ.ค. 63) ที่บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพัทลุง มีชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา มายืนเข้าแถวรอคิวเบิกเงินกันเป็นจำนวนมาก บางรายก็มีการนำสมุดฝากมาปรับดูยอดเงินก่อน

ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ก็มีการวางตู้สำหรับปรับสมุดไว้ด้านหน้าธนาคาร โดยไม่ต้องหยิบบัตรคิว แต่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

ด้าน นายอมร นวลสนอง ผู้จัดการสาขาพัทลุง กล่าวว่า ในวันนี้ทาง ธ.ก.ส.สาขาพัทลุง ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน เพื่อไว้คอยบริการชาวบ้านที่มาใช้บริการที่ ธ.ก.ส. โดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร ที่มาเบิก-ถอนเงินเยียวยาเกษตรกลุ่มแรกรายละ 5 พันบาท

ซึ่งเกษตรที่ได้รับสิทธิ์กลุ่มแรกเฉพาะสาขาพัทลุง มีมากถึง 2,017 ราย เริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นี้ ในวงเงินทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท

ส่วนการจัดการ เพื่อลดความแออัด ไม่ให้ชาวบ้านมารอคิวนาน ทาง ธ.ก.ส. ได้จัดเจ้าหน้าที่ สำหรับหยิบบัตรคิวให้ชาวบ้านที่มาติดต่อวันละ กว่า 300 คิว สำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา แต่ไม่มีบัตรเอทีเอ็ม ต้องมีการเบิก-ถอนผ่านเจ้าหน้าที่ ที่ ธ.ก.ส. โดยตรงก็เตรียมคิวไว้ประมาณ 250 คิวต่อวัน ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาทำให้ชาวบ้านรอคิวนาน และลดการแออัดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 นอกจากการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการแล้ว ทาง ธ.ก.ส.สาขาพัทลุง ยังมีบริการน้ำดื่มไว้คอยบริการชาวบ้านทุกคนที่มาติดต่อ ธ.ก.ส. อีกด้วย

ในส่วนของทางด้านกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง กล่าวว่า พวกตนต่างดีใจที่ได้รับเยียวยาช่วยเหลือเกษตร ขอบคุณทางรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งเกษตรกร และหลังจากนี้พวกเขาก็นำเงินส่วนที่ได้ไปซื้อวัวต่อเติมคอก และต่อยอดผลผลิตทางเกษตร ต่อไป

ภาพข้อมูลจาก​ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง