รองผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ร่วมส่งผู้ป่วย COVID – 19 กลับบ้าน ท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจ

13 พ.ค. 63​  ที่อาคารกัญญารักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมส่งผู้ป่วย COVID – 19 ที่ได้รับการรักษาหายแล้วกลับบ้าน

สำหรับผู้ป่วยรายนี้ เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 72 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอระแงะ แต่พักอาศัยกับภรรยาที่อำเภอรือเสาะ เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรค COVID – 19 ที่โรงพยาบาลรือเสาะ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ต่อมาวันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลรือเสาะส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ ไตเสื่อมระยะที่ 3 และปอดติดเชื้อ แพทย์ได้ทำการรักษาจนอาการดีขึ้นตามลำดับ และผลการตรวจไม่พบเชื้อ 2 ครั้ง ซึ่งผู้ป่วยได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นเวลา 30 วัน จึงอนุญาตให้กลับสู่ชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้มีการประชุมศูนย์ EOC COVID – 19 ทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีคณะทำงานด้านต่างๆ และคณะทำงานด้านสาธารณสุข ที่ได้ดูแลติดตามการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยขอให้ผู้ประชาชนดูแลสุขภาพ และดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

ด้านนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่โรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยจนหายดีและกลับบ้านได้ แต่ขอให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพเนื่องจากมีโรคประจำตัว

สำหรับโรค COVID – 19 เป็นโรคที่ต้องใช้การรักษาแนวใหม่ ที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพการรักษา ความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรในกระบวนการรักษาทุกมิติ ซึ่งเมื่อรักษาหายแล้วก็จะส่งกลับไปยังชุมชนอย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการติดตามหลังการรักษาที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มีการมอบกระเช้าสิ่งของ พร้อมถุงยังชีพที่สนับสนุนโดยกองทัพอากาศซึ่งเป็นอาหารมุสลิม โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมกันปรบมือให้กำลังใจ พร้อมโบกมือลา และชูป้ายข้อความ “เราต้องชนะ” และ “เราจะสู้และก้าวผ่านไปด้วยกัน” สร้างความประทับใจแก่ทุกคน และผู้ป่วยที่ต่อสู้กับโรค COVID – 19 จนหายเป็นปกติและได้กลับบ้าน