จากวิกฤตของเกษตรกรเนื่องจากภัยแล้งในคาบสมุทรสทิงพระในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 สงขลา พยามส่งเสริมเกษตรกรเปลี่ยนแปลงที่นามาปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือยาว มะระขี้นกพริก เพื่อแก้ปัญหาเพราะใช้น้ำน้อย อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตามความต้องการของตลาด ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรใน ต.ตะเครียะ อ.ระโนดมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวเดือนละหลายหมื่นบาท

ส่วนตลาดรับซื้อค่อนข้างจะแน่นอน มีพ่อค้าจากประเทศมาเลเซียมารับซื้อผลผลิตถึงบ้านโดยตรง ก่อนส่งไปขายในประเทศมาเลเชียโดยไม่ต้องหักหัวคิวให้พ่อค้าคนกลาง

และที่สำคัญเกษตรกรไม่ต้องกังวลว่าผลผลิตจะล้นตลาดเนื่องจากตลาดต้องการอะไรก็จะจัดหาเมล็ดพันธุ์มาสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดนั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้นำร่องส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรใน ต.ตะเครียะ อ.ระโนด โดยมี พ.ต.ท. สุนีย์ ชูห้อง อดีตข้าราชการตำรวจ​ ตชด.ที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่คอยช่วยเหลือให้ความรู้พร้อมกับคอยแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆ​ ให้กับเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาด

ล่าสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี พร้อมด้วย พ.ต.ท. สุนิตย์ ชูห้อง และนายนิพนธ์ ชูสว่าง ผู้ช่วยผูจัดการธนาคาร ธกส. สาขาสทิงพระและตัวแทนเกษตรอำเภอสทิงพระ ได้ลงพื้นที่ ม. 1 ต. บ่อแดง อ.สทิงพระ เพื่อร่วมประชุมและส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทาง ตลาดนำการผลิต ให้เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิชุมชนซุ้มเพชรบ้านแค ม. 1 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ซึ่งในที่ประชุมมีการมอบเมล็ดพันธุ์พืช เช่น พริก มะเขือ มะระ ฟักทองและผักอื่นๆอีกหลายชนิดให้กับเกษตรกร โดยค่าเมล็ดพันธุ์เกษตรกรจะจ่ายเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขาย ซึ่งวันนี้มีเกษตรกรใน ต.บ่อแดงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกันอย่างคึกคัก

ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 สงขลา กล่าวว่า ปัญหาเรื่องภัยแล้งในคาบสมุทรสทิงพระทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำนาข้าวได้ จึงคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชผักที่ใช้น้ำน้อยและใช้ระยะเวลาสั้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งในการส่งเสริมเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักตามที่ตลาดในประเทศมาเลเชียต้องการดังนั้นผลผลิตของเกษตรกรจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน และในอนาคตจะผลักดันให้คาบสมุทรสทิงพระกลายเป็นครัวโลกต่อไป

“นอกจากเรื่องภัยแล้งแล้วปัญหาผลผลิตล้นไม่มีตลาดรับซื้อก็ยังเป็นอีกปัญหาของเกษตรกรดังนั้นผมจึงใช้แนวทางการตลาดนำการผลิตส่งเสริมให้เกษตรปลูกผักตามที่พ่อค้ามาเลเซียเขาต้องการ ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงเรื่องรายได้มากขึ้น”​ ส.ส.อรุณ กล่าว