ชาวนราฯร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบการยืนยันสิทธิ 5,000 บาท หลังไม่ได้รับเงินเยียวยา

13 พ.ค.63 ที่บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส (ชั่วคราว) ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เดินทางเพื่อตรวจหลักฐาน การยืนยันสิทธิ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หลังไม่ได้รับการเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด ซึ่งจากการสอบถามส่วนใหญ่เป็นกรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา ระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิแล้ว แต่โอนเงินไม่สำเร็จ มีปัญหาเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจ และกรณีอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามาตรการเยียวยา

ด้านน.ส.รอยือนะห์ ตือโละ เปิดเผยว่า ตนเองลงทะเบียนไม่ได้ เพราะใช้เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนทำให้ตรวจสอบไม่ได้วันนี้ก็เลยมาต้องมายื่นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตรวจสอบสถานะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ขณะที่ทางทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมนราธิวาส เปิดเผยว่า ในแต่ละวันศูนย์ดำรงธรรมนราธิวาส ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประชาชนสามารถไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแต่ละอำเภอได้ ซึ่งหลังจากยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ละอำเภอจะส่งต่อมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อส่งต่อให้คลังจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวกระทรวงการคลังจะขยายการเปิดรับคำร้องเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 8 พ.ค.ขยายไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2563