นราธิวาส​ -​ มอบสุข เติมรักให้ชาวนรา “ตู้นี้มีรัก” แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโรคให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีการจัดตั้ง “ตู้นี้มีรัก” ไว้สองแห่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ มาหยิบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปใช้ในครัวเรือน โดยจุดแรกมีการจัดตั้งไว้หน้าร้านโกเดินเฮริป์และจุดที่ 2 บริเวณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ด้าน​ นางสาวอลิสา มะเซ็ง ผู้ริเริ่ม “ตู้นี้มีรัก” กล่าวว่า ตู้นี้เกิดขึ้นเพราะอยากช่วยเหลือชาวนรา เพราะทราบดีว่าช่วงสถานคโควิด-19 มีหลายคนได้รับผลกระทบ อีกทั้งบางครอบครัวขาดรายได้หลัก การช่วยเหลือแบ่งเบาจึงเป็นสิ่งที่ทำได้

ซึ่งนอกจากตนเองแระครอบครัวแล้ว ยังชวนเพื่อนๆในนราธิวาสมาช่วยกันเติมของในตู้เพื่อให้ผู้ที่มาหยิบได้รับของอย่างทั่วถึง ในส่วนที่แจกให้กับพี่น้องประชาชน เช่น ข้าวสาร น้ำตาล ไข่ น้ำดื่ม ยาพารา หน้ากากผ้า แฟคชิว เจลแอลกอฮอล์

นางสาวอลิสา มะเซ็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า หน้ากากผ้า แฟคชิว มีการผลิตเองจากทีมบุคลากรประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แจกให้กับประชาชนตลาดสด ชุมชน ให้กับผู้ที่ไม่มีเงินซื้อหน้ากาก เพื่อบรรเทาความเดือด ผู้ว่างงานในช่วงนี้ ด้าน​ กฤษา ขันธ์แก้ว ผู้บริจาคมาจากจังหวัดปัตตานี เล่าผู้สื่อข่าวว่าได้เดินทางมาจากปัตตานีและทำธุระในพื้นที่นราธิวาส เห็นตู้บริจาค เรามีแบ่งปันกันเท่าที่ช่วยกัน ให้ทุกคนพอมีกำลังทรัพย์ก็ช่วยกัน สำหรับผู้ที่มารับของบริจาคเอาพอประมาณเผื่อคนอื่นด้วยและในช่วงนี้เป็นเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอดของพี่น้องมุสลิม

หลังจากที่มีการตั้ง ตู้นี้…มีรัก มีประชาชนที่ผ่านไปมา ต่างเข้ามาหยิบเพื่อนำไปรับประทานในช่วงละศลีอดในช่วงเย็น ขณะเดียวกันเด็ก ๆ ต่างมาหยิบขนมรับประทานเล่น ซึ่งผู้ปกครองรู้สึกดีใจที่มีตู้ให้บริการ เพราะช่วงนี้เกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 อีกด้วย

ชมคลิป