วันนี้ 11 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สงขลา​ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ตรวจความเรียบร้อย พร้อมปล่อยขบวนรถขนถุงยังชีพ จากหอประชุมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเมื่อวาน​ (10 พ.ค. 63) ได้จัดส่งไปยังจังหวัดปัตตานี จำนวน 2,500 ชุด

และวันนี้ถือเป็นการปล่อยขบวนรถร่วม 7 คันรถ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต12 สงขลา ที่นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน 10 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาช่วยขนถุงยังชีพ เพื่อนำไปส่งที่จังหวัดยะลา ที่อำเภอเมือง อำเภอเบตง ส่วนหนึ่งที่ศอ.บต. ส่วนจังหวัดนราธิวาสไปยัง อำเภอโกลก อำเภอตากใบ อำเภอยี่งอ และอำเภอระแงะ รวมจำนวน 7,500 ชุด

และหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำไปส่งแล้วที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 2,500 ชุด รวม 2 วัน จำนวน 10,000 ชุด และหลังจากนี้จะเริ่มทยอยแจกในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียงต่อไป