“ผู้ว่าฯ สตูล”​ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กล่องใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับครอบศีรษะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าขณะทำการรักษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ 7 พ.ค. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์กล่องใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสําหรับครอบศรีษะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ขณะทําการรักษา ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสตูลรับมอบ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล