มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 วิทยาเขต หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี-ปัตตานี ผนึกกำลังร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก 

รายงานจากศูนย์อาสาสมัครม.อ.หาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นในวันที่5 มกราคม -ท่านอธิการบดีได้ประชุมผู้บริหารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึกและบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา รับบริจาคเวลา 9.00 -19.00 น.

ทางด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยจัดตั้งเป็นครัวขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562โดยท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติงบประมาณ 100,000 บาทเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการจัดทำอาหารเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทั้งนี้มีบุคลากรจิตอาสานักศึกษารวมถึงผู้บริหารได้ร่วมกันผลิตข้าวกล่อง

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุปาบึก สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือจะติดตามให้รับทราบต่อไป