จังหวัดสงขลาร่วมกับ กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ช่วยเหลือปางช้างเผือก จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (5 พ.ค.63) ที่ ปางช้างเผือกหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้ามอบพืช อาหารสัตว์ กว่า 3,200 กิโลกรัม ให้กับปางช้างเผือกจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ด้วยความห่วงใยเกษตรกร กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้จัดหาพืชอาหารสัตว์ จำนวน 3200 กิโลกรัม คือ หญ้าอัดฟ่อน จำนวน 2200 กิโลกรัม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 จำนวน 1000 กิโลกรัม จากออลซีซัน คิงส์ดอมฟาร์ม จ.สงขลา มอบให้กับปางช้างเผือกหาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือช้างจำนวน 12 เชือก

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากมาตรการต่าง ๆ ที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวถูกปิด ซึ่งปางช้างเผือกหาดใหญ่ แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกปิดเพื่อป้องกันโรคระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีรายได้

ซึ่งช้าง จำนวน 12 เชือก เป็นสัตว์ป่าสงวน และจำเป็นต้องได้รับอาหารในแต่ละวันจำนวนมาก จึงต้องได้รับการช่วยเหลือ

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 พ.ค.63