เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยมอบความห่วงใยแก่คณะผู้นำศาสนาตามมัสยิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย มัสยิดนูรุลฮีตายะห์ อำเภอสุคิริน, มัสยิดวาตอนียะห์ อำเภอแว้ง, มัสยิดอัลอามีน อำเภอสุไหงโก-ลก และมัสยิดนูร์อีมาน อำเภอตากใบ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค พร้อมทั้งยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค เพื่อใช้ในการละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันแก่คณะกรรมการอิสลามของมัสยิดทั้ง 4 แห่งเพิ่มเติม เพื่อให้นำไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทางด้านคณะกรรมการอิสลามของมัสยิดทั้ง 4 แห่งต่างมีความรู้สึกยินดี และขอบคุณที่ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มีความห่วงใยในการช่วยเหลือดูแลพร้อมมอบสิ่งของต่างๆในครั้งนี้