วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูลคนหัวใจเหล็กพร้อมนายธีรยุทธ พุ่มนวล และนายกำพล ง๊ะสมัน สองปลัดอำเภอเมืองสตูล ลงเรือพร้อมถุงยังชีพและน้ำดื่ม อินทผลัม จากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและของทางอำเภอเมืองสตูล เพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่ 5 บ้านยะระโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย ในการนำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ ผู้นำศาสนา และชุดปฏิบัติการประจำจุดกักโรค ประจำตำบลที่ใช้โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เป็นจุดบริการแรงงานที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียพักกักตัวเฝ้าระวังโรค 14 วัน

ทันทีที่ขึ้นเหยียบเกาะ จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคคอยบริการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือยังท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังก่อนเข้าในเกาะหมู่บ้าน เพื่อคัดกรองโดยมาตรการนี้เริ่มตั้งแต่พบการระบาดในประเทศไทย โดยทางชาวบ้านยินดีพร้อมใจในการเฝ้าระวัง

นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า การเดินทางมาเกาะในครั้งนี้เป็น 1 ใน 5 จุดเป้าหมาย พื้นที่เกาะ ต.ตำมะลัง ต.ปูยู และต.เกาะสาหร่าย เพื่อนำสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และจากทางอำเภอเมืองสตูลมามอบให้ในช่วงเดือนรอมฏอนแล้ว ยังเป็นการเยี่ยมเยียนและดูมาตการของแต่ละเกาะถึงการป้องกันให้เกิดโรคระบาดเกาะหมู่บ้านของตนเองได้ ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจ ถึงการตื่นตัวของชาวบ้านบนเกาะแห่งนี้

พร้อมกันนี้ได้พบปะพูดคุยและเน้นย้ำให้ชุดเจ้าหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล บุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศลักลอบขึ้นเกาะโดยไม่มีการตรวจโรค จากนั้นได้ร่วมส่งตัวแรงงานที่กลับจากมาเลเซียกักตัวครบจำนวน 14 วัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปรบมือแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมอบใบรับรองว่าผ่านการกักตัวควบคุมโรคครบตามจำนวนที่รัฐกำหนดแล้ว

ซึ่งผู้เข้ารับบริการกักตัวในครั้งนี้เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ตนอยู่จนครบกำหนดการกักตัว โดยครั้งแรกที่เข้ามากักตัวก็ยินยอมพร้อมใจ ไม่อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านชุมชนต้องไม่สบายใจการกลับมาบ้านของเราว่า เราปลอดเชื้อโรคโควิด19 จริง ๆ และขอบคุณที่ทางการบนเกาะดูแลเราเป็นอย่างดี

 

 

 

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว///สตูล