ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคของและทำข้าวกล่องมอบตามวัดต่าง​ ๆ​ เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ยากไร้จากสถานการณ์โควิด-19

21 เม.ย.63​ ที่ วัดไทรงาม อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รับสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ร่วมทำข้าวกล่องและมอบสิ่งของให้กับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา​ กล่าวว่า​ กิจกรรมในวันนี้​ ได้ร่วมทำข้าวกล่องและมอบสิ่งของให้กับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา ผ่านศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน ซึ่งได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน” จำนวน 5 ศูนย์คือ


ศูนย์ที่ 1​ วัดไทรงาม​ ตำบลบ่อยาง ศูนย์ที่ 2​ วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง ศูนย์ที่ 3​ วัดเขาแก้ว ตำบลเขาลูกช้าง ศูนย์ที่ 4 วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ และศูนย์ที่ 5 วัดทุ่งหวังใน ตำบลทุ่งหวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19

 

ทั้งนี้ ตามที่สมเด็จพระสังฆราชฯ​ มีพระบัญชาโปรดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักร ที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด การดำเนินงานมิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดย ให้ความคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้น​ๆ​ เป็นสำคัญ

ในวันเดียวกัน ที่วัดนาทวี อ.นาทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลาและ นายเกรียงศักดิ์ รอดประชา อัยการจังหวัดนาทวี ร่วมถวายข้าวสาร​ 5 กิโลกรัม 100 ถุง ได้รับการบริจาคจาก บริษัท
ธนสรรค์ไรซ์ จำกัด น้ำยาแอลกอฮอลล์ ขนาด 5 ลิตร 10 แกลลอน ขนมขบเคี้ยว 3 ลัง น้ำมันพืช 2 ลังและซีอิ๊วขาว 5 ลัง ให้แก่ พระครูสุวัฒนาภรณ์ หรือ พระอาจารย์ภัตรอริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี /เจ้าอาวาสวัดนาทวี

เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งเตรียมส่งต่อไปยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอนาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย

พระครูสุวัฒนาภรณ์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดพื้นที่ต่างๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้ง ยังไม่สามารถออกรับอาหารบิณฑบาตและกิจนิมนต์ต่างๆได้ เพราะเกรงว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

รวมทั้ง ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยทางวัดจะนำวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ทางจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามสถานการณ์และทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด