วันนี้​ (3​ พฤษภาคม​ 2563)​ “ครูสืบ”​ นายสืบสกุล​ ศรีสุข​ ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม​ โพตส์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า​ ครูสืบขออนุญาตโพสต์เรื่อสำคัญที่สุดที่มีผลกระบทต่อโบราณสถานที่เป็นหัวใจเมืองสงขลา ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่สุด และเป็นจุดชมเมืองสงขลาเมืองสองทะเลที่สวยที่สุดของเมืองสงขลา

และอาจทำให้พี่น้องทหารเรือได้ทราบเรื่องราวของความสำคัญที่จุดหัวใจเมืองสงขลาตรงนี้​ แล้วเปลี่ยนความตั้งใจ ที่จะไปสร้างฐานและจอเรดาร์ (ตามหนังสือที่ทางเจ้ากรมทหารเรือได้ของพื้นที่) ที่อยู่ห่างจากเจดีย์ประวัติศาสตร์ของความเป็นชาติไทย คือ​ เจดีย์องค์ดำ องค์ขาว และเป็นจุดหลอมรวมของสามวัฒนธรรม ที่สวยงามที่สุดของเมืองสงขลาเมืองพหุวัฒนธรรม เพราะฐานเจดีย์คือป้อมปืนหมายเลข 10 ของเมืองสงขลาเป็นเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมที่สร้างโดยสุลต่านสุลัยมันผู้เป็นเจ้าเมืองเมื่อกว่า 400 ปี สมัยกรุงศรีอยุธยา

เจดีย์องค์ดำ องค์ขาว เป็นเรื่องราวของพี่น้องพุทธ ที่สร้างโดยเจ้าพระยาคลัง และเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์และตรงกลางเจดีย์ มีอาคารเก่งจีน เป็นเรื่องราวของพี่น้องจีน ที่สร้างโดยเจ้าเมืองสงขลาในช่วงเวลาที่พี่น้องจีนเป็นเจ้าเมือง จึงถือเป็นจุดที่สำคัญ เป็นหนึ่งพื้นที่หลักในการนำสงขลาไปขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

เพราะถ้าสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ก็จะเป็นการเชื่อมให้ผู้คนที่มาเที่ยวเมืองมรดกโลกที่ปีนังประเทศมาเลเซีย ที่มีมากถึงปีละไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคน​ ได้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย มาสู่สงขลา​ แล้วสงขลาก็จะเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้ ภาคใต้ชายแดนของเราก็จะได้รับการพัฒนาได้รวดเร็วและมากขึ้นในทุกมิติ​ นั่นคือฝันไกลของสงขลา

แต่การที่ทางทหารเรือได้มีโครงการที่จะไปสร้างสิ่งแปลกปลอมบนพื้นที่ ที่อยู่ใกล้แหล่งโบราณสถาน คือ​ “ฐานและจอเรด้าร์”​ ที่เป็นหน่วยงานของความมั่นคง​ คือการดับฝันโครงการสงขลาสู่มรดกโลก ที่ถึงเวลานี้ทางยูเนสโก้ได้มีเอกสารส่งมายังจังหวัดสงขลาว่าทางยูเนสโกจะส่งบุคลากรมาช่วยดูแหล่งประวัติศาสตร์ เพื่อแนะนำความเป็นไปได้ ในการนำเสอนสงขลาให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ก็คงจบตั้งแต่การสร้างฐานและจอเรด้าร์ ขึ้นที่บริเวณแหล่งโบราณสถานตรงนี้แล้ว

และด้วยเหตุผลนี้ ทางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม​ จึงได้ประชุมหาทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยทางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม​ จะรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างฐาน และจอเรด้าร์ ในบริเวณแหล่งโบราณสถานตรงนี้ ให้ทางกองทัพเรือได้หาสถานที่ ซึ่งยังมีที่ที่เหมาะสมอีกเป็นจำนวนมากต่อไป

ผู้ที่ต้องการร่วมลงชื่อไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้มาลงได้ที่สำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาที่ โรงสีแดง​ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารแนบด้วนย ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไป จากนั้นทางภาคีฯจะได้รวบรวมนำส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องโบราณสถานของกรมศิลปากรต่อไป

และเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าโครงการสงขลาสู่มรดกโลกนั้นมีความหมายกับสงขลา กับประเทศไทยมากอย่างไร และมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร ในโพสต์นี้ครูสืบขอนำเอาเรื่องราวที่ได้เคยเขียนบทความเรื่องสงขลาสู่มรดกโลก ที่ทางวารสารสรรพสามิต ได้เคยนำไปตีพิมพ์ มาให้ทุกท่านได้อ่าน ได้รับรู้ได้ภูมิใจว่าเมืองสงขลาของเรานี้สวยงามมาก และเหมาะสมที่จะเป็นเมืองมรดกของโลก เป็นเมืองท่าที่อยู่บนฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู ของประเทศไทย ให้ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกับประเทศไทยคู่กับเมืองมรดกโลกที่เป็นเมืองท่าฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู คือปีนัง และมะละกา ที่ในสายตานักประวัติศาสต์

ทั้งสามเมืองนี้มีความสวยงามและสำคัญของแหลมมลายูมากทั้งสามเมืองท่า​ ความฝันนี้จะเป็นจริงได้ก็ด้วยหนึ่งหัวใจและสองมือของพี่น้องสงขลา ต้องช่วยกัน

ชมคลิป